Els primitius orígens i desenrotllament del títol de Sant Clement de Roma

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 5
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
321
Pàg final: 
340
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_5_321.pdf