El "prognosticum futuri saeculi" de San Julián de Toledo

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 30.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
5
Pàg final: 
61
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_30_1_5.pdf