Raymundiana. Apéndice a un Diplomatario.

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 30.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
63
Pàg final: 
95
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_30_1_63.pdf