Recensions Bibliogràfiques

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 39.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
205
Pàg final: 
213
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_39_1_205.pdf