Recensions Bibliogràfiques

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 21
Pàg inicial: 
183
Pàg final: 
190
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_21_185.pdf