Recensions Bibliogràfiques

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 23
Pàg inicial: 
399
Pàg final: 
410
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_23_399.pdf