Recensions Bibliogràfiques

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 60
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
291
Pàg final: 
294
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_60_291.pdf