Recensions Bibliogràfiques

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 59
Pàg inicial: 
259
Pàg final: 
271
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_59_259.pdf