Recensions Bibliogràfiques i Publicacions rebudes

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 41.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
455
Pàg final: 
461
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_41_2_455.pdf