Recensions Bibliogràfiques i Publicacions rebudes

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 25.2
Pàg inicial: 
399
Pàg final: 
415
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_25_2_399.pdf