La recepció dels bisbes de la Tarraconense dels decrets de la Santa Seu (1928-1929) sobre la "Qüestió catalana"

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 86
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
313
Pàg final: 
732
Idioma: 
Paraules clau: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_86_313.pdf