La redacció dels decrets de la Cúria Romana (1928-1929) sobre la "Qüestió Catalana" durant la dictadura de Primo de Rivera

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 85
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
5
Pàg final: 
142
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_85_5.pdf