Regesta documental de reliquias y reliquiarios (siglos XIV-XIX)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 31.2
Pàg inicial: 
291
Pàg final: 
324
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_31_2_291.pdf