El "Roser de tot l'any" i les "Eucarístiques" de mossèn Jacint Verdaguer

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 28. Collectanea E. Serra Buixó
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
443
Pàg final: 
465
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_28_443.pdf