Rudiments de confessió: edició

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 61-62
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
361
Pàg final: 
371
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_61_62_361.pdf