S. Irenaeus lugdunensis, Universalis Mediationis B. Mariae V. egregius propugnator

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
243
Pàg final: 
258
Idioma: 
Paraules clau: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_1_243.pdf