Sant Bernat, monjo de Poblet i màrtir a Alzira, les seves bases documentals

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
45
Pàg final: 
53
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_1_45.pdf