Santa María de Cervelló y la calle de Montcada

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 31.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
81
Pàg final: 
94
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_31_1_83.pdf