Un Seduli amb glosses de Remi d'Auxerre copiat a començos del segle X (a Barcelona?)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 69
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
5
Pàg final: 
28
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_69_5.pdf