Segunda parte "Los estudios sobre Balmes"

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 33
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
127
Pàg final: 
256
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_33_127.pdf