El temple efesià d'Artemis i la primera carta Timoteu

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
71
Pàg final: 
82
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_1_71.pdf