Terra Santa o Seràfich Jardí Històrich. Una traducció catalana del segle XVIII

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 77
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
17
Pàg final: 
156
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_77_17.pdf