Tesis "Un estudio sobre Caixal I y el Vaticano"

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 75
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
495
Pàg final: 
502
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_75_495.pdf