Textos homilètics i devots del Llibre vermell de Montserrat

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 28. Collectanea E. Serra Buixó
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
25
Pàg final: 
44
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_28_25.pdf