La verdadera patria de san Pedro Nolasch

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 31.1
Pàg inicial: 
65
Pàg final: 
79
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_31_1_65.pdf