La "Vita Torquati et Comitum"

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 20
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
223
Pàg final: 
230
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_20_230.pdf