Història de la Biblioteca Balmes

Va ser fundada el 1923 pel P. Ignasi Casanovas, S.J. Als pocs anys va començar a dirigir-la el Dr. Josep Vives Gatell, pvre. En els seus orígens estava integrada per uns centenars de antics llibres de pietat i espiritualitat, propietat de mossèn Eudald Serra, i més de 150 volums de la biblioteca personal de Jaume Balmes.

La primitiva Biblioteca Balmes va anar creixent en ingressar en ella els fons bibliogràfics més selectes de totes les ciències eclesiàstiques: les grans col·leccions patrístiques, conciliares, documentals i els millors repertoris i enciclopèdies.

La Biblioteca Balmes va publicar el 1925 la 1ª edició de les Obras Completas de Jaume Balmes (en 33 vols.), i el 1926 les de Josep Torras i Bages, bisbe de Vic (en 18 vols.). Al mateix temps s’iniciava la publicació de la seva prestigiosa revista, l’anuari Analecta Sacra Tarraconensia, així com diverses col·leccions d’estudis científics sobre història eclesiàstica, teologia, filosofia, alta espiritualitat i filologia, com els 8 volums de l’Anuari de l’Oficina Romànica (1928-1935).

Actualment la Biblioteca Balmes, dirigida pel Dr. Ramon Corts, pvre., està dotada d’un important fons bibliogràfic; la seva especialitat és la Història eclesiàstica, trobant-se també nombrosos tractats de Teologia dogmàtica i moral, Sagrada Escriptura, Patrística, Escolàstica, Filosofia, etc. És molt important, igualment, el conjunt de revistes especialitzades de que disposa, fruit de l’intercanvi realitzat amb les revistes de la Fundació.

La Biblioteca Balmes està oberta al públic de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 hores. No es requereix ser soci para poder fer us de la Biblioteca. Hi ha servei de fotocòpies.